Znajdź swoje miejsce na Kaszubach

Wyszukiwanie zaawansowane

Regulamin

Regulamin serwisu [nakaszubach.eu]

1. Definicje regulaminu

§ 1
1. Regulamin - niniejszy akt regulujacy sposób korzystania z serwisu nakaszubach.eu
2. Serwis - serwis noclegowy, dostepny pod domeną nakaszubach.eu
3. Administrator - podmiot prowadzacy portal, osoba wyznaczona przez operatora serwisu tj. Spółkę Spot
4. Uzytkownik - osoba zarejestrowana w portalu nakaszubach.eu
5. Klient - Uzytkownik, korzystajacy z odplatnej uslugi publikowania ogloszen w serwisie nakaszubach.eu

2. Postanowienia ogólne

§ 2
Serwis śłuży do zamieszczania ogloszen dotyczacych usług turystycznych na terenie kaszub i okolic.
§ 3
1. Regulamin okresla sposób korzystania z serwisu.
2. Regulamin jest integralna czescia umowy zawieranej pomiedzy Administratorem, a Klientem. 
§ 4
Użytkownik który zarejestrował się w serwisie podając swój adres email, akceptuje niniejszy regulamin.
§ 5
1. Użytkownik wyraża zgodę na przetważanie przesłanych przez siebie danych.
2. Administrator oświadcza iż prywatne dane użytkowników podane w formularzu rejestracyjnym nie zostaną przekazane osobą postronnym (zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883). 
§ 6
1. Majatkowe prawa autorskie seriwsu należą do jego operatora tj. spółkę Spot.
2. Wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie treści i fotografii zawartych w serwisie bez zgody administratora jest zabronione.

3. Korzystanie z usług

§ 7
1. Serwis oferuje usługi płatne oraz bezpłatne.
2. Oferty promocji bezpłatnej oraz płatnej określone są pod adresem: http://www.nakaszubach.eu/cennik.html

§ 8
1. Przegladanie Serwisu dostepne jest w podstawowym zakresie dla wszystkich osób odwiedzajacych serwis.
2. Usługi bezpłatne dostepne są na użytkowników.
3. Usługi odplatne dostepne sa dla Klientów. 
§ 9
1. Aby zarejestrowac sie jako Uzytkownik serwisu nalezy wypelnic formularz rejestracyjny dostepny pod adresem 
http://www.nakaszubach.eu/users/register.html. Rejestracja jest bezpłatna.
§ 10

1. Poprzez rejestracje Uzytkownik wyraza zgode na przesylanie przez Administratora niezamówionej korespondencji na podany adres e-mail. Zastrzezenie powyższe nie dotyczy Klientów, którzy moga nie wyrazic zgody na przesylanie przez Administratora niezamówionej korespondencji. 
§ 11
1. Po poprawnej rejestracji Klient otrzymuje dostęp do spersonalizowanego panelu administracyjnego, z poziomu którego moze zamieszczać swoje ogłoszenia oraz je edytować.
2. Publikacja ogłoszenia nastepuje po akceptacji ogloszenia przez administratora. 
§ 12
1. Zamieszczane w Serwisie ogłoszenia nie moga naruszac prawa, ani dobrych obyczajów.
2. Zamieszczane w Serwisie ogłoszenia powinny pozostawac w zgodzie z celem Serwisu, okreslonym w szczególnosci w § 2 Regulaminu.
3. Zamieszczane w Serwisie ogłoszenia nie maja charakteru oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 
§ 13
Administrator ma prawo do usuwania ogłoszen naruszajacych Regulamin bez zwrotu kosztów poniesionych przez Klienta, oraz do usuwania darmowych ogłoszen z bazy bez podania przyczyny.

4. Odpowiedzialność

§ 14
Administrator nie ponosi odpowiedzialnosci za treść zamieszczanych w Serwisie ogloszen. 
§ 15
Administrator nie ponosi odpowiedzialnosci za brak możliwości dostepu do Serwisu wynikajacy z przyczyn od niego niezależnych takich jak: awaria serwerów.
§ 16
Administrator zastrzega sobie prawo do krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu Serwisu.

5. Reklamacje

§ 17
W przypadku niezrealizowania zamówionej i oplaconej uslugi, Klientowi przysluguje wzgledem Operatora roszczenie o zwrot kwoty wplaconej tytulem ceny za wykonanie uslugi, chyba ze niezrealizowanie uslugi zostalo spowodowane naruszeniem przez Klienta Regulaminu. 
§ 18
1. Wszelkie reklamacje dotyczace korzystania z Serwisu nalezy zglaszac droga elektroniczna pod adresem info@nakaszubach.eu
2. Rozpatrzenie reklamacji nastepuje w ciagu 7 dni roboczych od dnia wpływu reklamacji na wskazany w poprzednim punkcie adres e-mail.
3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail, z którego reklamacja wpłyneła. 

6. Podsumowanie

§ 19
Regulamin obowiazuje od dnia 28 października 2013 roku, tj. od dnia jego publikacji na łamach Serwisu. 
§ 20
1. Regulamin może ulec zmianie w kazdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu sa zamieszczane niezwlocznie na stronach Serwisu.
2. Zmiany Regulaminu obowiazują od dnia ich publikacji w Serwisie.

Aktualności

Aktualności RSS



Polub nas!